Dubbele adressen zoeken en wissen


Software voor het zoeken en
verwijderen van dubbele adressen

Bent u het beu om te moeten werken met gegevens van lage kwaliteit, zoals die in marketingadressenlijsten? Met dubbele vermeldingen die moeilijk te herkennen zijn, vooral als het de namen van bedrijven of personen zijn? Of bij het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen? Deze producten kunnen u een oplossing bieden:

  • DedupeWizard 8: Een overzichtelijk programma voor het zoeken naar dubbele adressen in Excel, dat zonder veel vakkennis gebruikt kan worden. Er kan naar dubbele adressen worden gezocht via het postadres, het telefoonnummer en/of het e-mailadres. Dit kan in een adreslijst of ook tussen twee adreslijsten, zoals bijvoorbeeld nodig is bij het verwijderen uit reclamelijsten. Alleen Excel-bestanden kunnen worden verwerkt.
  • DataQualityTools 8: Vergeleken met de DedupeWizard bieden de DataQualityTools meer mogelijkheden bij het zoeken naar dubbele adressen. Daarnaast zijn er nog bijkomende functies voor het verwerken van adresgegevens, bijvoorbeeld een functie voor het samenvoegen van gegevensvelden. Behalve Excel- bestanden kunnen ook ACCESS, dBase, tekstbestanden, VistaDB en database servers zoals MS SQL Server, ORACLE, MySQL en PostgreSQL worden verwerkt.
  • BatchDeduplicator 8: De BatchDeduplicator omvat in wezen dezelfde functies voor het zoeken naar dubbele adressen als de DataQualityTools. Zoals bij de DataQualityTools kunnen grote databases verwerkt worden, enkele miljoenen gegevens vormen daarbij in het algemeen geen probleem. Projecten kunnen worden gepland en van een uitvoeringsdatum worden voorzien, om bijvoorbeeld iedere dinsdag om 17:00 uur uitgevoerd te worden.

meer informatie: www.dataqualityapps.com