Netnummer Midway Eilanden

Naam van het land of het netnummer invoeren:

telefoneren van

naar


Land Netnummer TLD Plaatselijke tijd
1.Midway Eilanden001 808+1 808.um17:41

Aanwijzing:
De nul die aan het nationale netnummer vooraf gaat, moet hier worden weggelaten. Het nummer '08765.123456' wordt dus samen met het landnummer: '001808.8765.123456'.


TelefoonnummerrekenmachineWij wensen u goede reis en goede zaken!

Aanwijzing voor het gebruik: het Netnummer is bij internationale telefoongesprekken voor een land, wat het netnummer bij nationale telefoongesprekken voor een plaats is. Dit betekent natuurlijk niet dat de netnummers bij telefoongesprekken naar het buitenland weggelaten kunnen worden. Bij internationale telefoongesprekken wordt het Netnummer voorafgegaan door de meestal met 00 beginnende internationale toegangscode. Daarna volgt het netnummer, normaliter echter zonder de voorafgaande nul en daarna het nummer van de gewenste gesprekspartner, zoals gebruikelijk. Het nummer '08765.123456', dat wordt gebruikt voor telefoongesprekken binnen Midway Eilanden, wordt bij gesprekken vanuit Oostenrijk, Zwitserland of een ander land '001808.8765.123456'.

Netnummer Midway Eilanden